Ново завоевание в областта на науката на Лора Младенова

Ново завоевание в областта на науката на Лора Младенова

Лора Младенова е с максималните 50 точки във финалния кръг на състезанието по български език „Стъпала на знанието“! След добрия резултат на Великденското математическо състезание Лора за пореден път доказа, че има заложби и в областта на родния език. На областния кръг на олимпиадата по български език и литература (последен за тази възрастова група) Лора бе с отлична оценка 5.50. Сега тя завършва като един от победителите и в състезанието „Стъпала на знанието“. То се провежда в три кръга. Лорка не само успя да достигне последния, но и завоюва най-високия резултат от 50 точки. Така тя повтори успеха на Габриела Гочева, която две поредни години беше с грамота за победител в същото състезание. Расте достойна смяна в ОУ „Иван Вазов“!

Лора Младенова е участник в клуба по интереси  „Писатели състезатели“, ръководен от учителката по български език и литература Диана Петрова. Той функционира от втория срок на учебната 2018/2019 г., но постигнатите резултати са повече от удовлетворителни.