Обява за набиране на предложения за доставка по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Обява за набиране на предложения за доставка по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“