Връщане към една стара традиция

Връщане към една стара традиция

Дежурството на ученици – ето една традиция, която Педагогическият съвет към ОУ „Иван Вазов“ реши да възроди. Включването  на учениците като помощници на дежурните учители ще им даде възможност да станат по-съпричастни към реда и дисциплината в училището, към опазването на материалната база. Така те ще осмислят и факта, че също са стопани на това училище, в което минава голяма част от деня им. В седмицата, когато започват събитията, посветени на патронния празник, дежурни са учениците от 5.б клас.

Дежурните вече са си свършили работата – отпратили са съучениците си да закусят голямото междучасие, да си починат на чист въздух.

  Пролет е! Празник е! Това личи и по украсените коридори на ОУ „Иван Вазов“.

   И малко история – дежурството в ОУ „Иван Вазов“ години назад.