Равносметка за завоюваните успехи през изминалата учебна година (2017/2018 г.)

Досега не сме систематизирали успехите си за изминалата учебна година. Тъй като в училище имахме повод да направим това, осъзнахме, че резултатът е впечатляващ. Затова ще го споделим с родителите, […]

Обявена е грипна ваканция

Обявена е грипна ваканция за всички ученици от област Хасково. Ето съобщението, получено в училище: Във връзка с увеличаване броя на учениците, отсъстващи от училище по здравословни причини, със заповед […]

Информация за административните услуги, предоставяни от училищата

Във връзка с промените в Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, публикуваме промените, засягащи процедурите по: Преместване […]