Тематично заседание на Педагогическия съвет за работа с деца, търсещи и получили международна закрила

Тематично заседание на Педагогическия съвет за работа с деца, търсещи и получили международна закрила

На  26.11.2018 година в конферентната зала се проведе тематично заседание на Педагогическия съвет при ОУ  „Иван Вазов”. То бе посветено на работата с деца, търсещи и получили международна закрила. Задачата на обучителите бе да дадат практически съвети и помощни материали. Н. Кирякова – председател на ПС, ,представи на присъстващите Катерина Стоянава – председател на НПО CVS, Ива Лазарова – старши асистент по закрила – интеграция във ВКБООН,  и Емилия Братанова ван Хартен – сътрудник по интеграцията от ВКБООН. Те предоставиха на присъстващите материали в помощ на учителя за работа с деца бежанци и за по-плавното им интегриране в училищна среда, разработени от ВКБООН. Учителите се запознаха с интересни подходи за работа с деца,  забавни игри и упражнения за приобщаване и създаване на толерантна среда и споделен опит от учители от други училища в страната, в които се обучават деца бежанци.