Тържествено начало на новата 2018/2019 г. в ОУ „Иван Вазов“

Тържествено начало на новата 2018/2019 г. в ОУ „Иван Вазов“

Честит първи учебен ден, вазовци! Септември отново ни събра в училището ни. Заедно с нашите гости – родители и представители на обществеността, посрещнахме тържествено новата 2018/2019 учебна година. Нека бъде благословен трудът ни, нека бъдат възнаградени усилията ни, нека дочакаме юни удовлетворени от постигнатите резултати!