Ваканции през учебната 2018/2019 г.

НВО – 4 клас:
Български език и литература – 09 май 2019 г.
Математика – 10 май 2019 г.
Човекът и обществото – 14 май 2019 г.,
​Човекът и природата – 16 май 2019 г.
НВО – 7 клас:
Български език и литература – 17 юни 2019 г.
Математика – 19 юни2019 г.
Чужд език – 21 юни 2019г. (по желание на ученика)
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:
​01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г. – междусрочна (начало на втория учебен срок: 06.02.2019 г.)
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас
Неучебни дни:21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ
Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V – VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)