Държавен прием на ученици в VIII клас /Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование/

Прием на ученици в VIII клас – презентация