Дарителска кампания за ремонт на църквата „Св. Иван Рилски“

Дарителска кампания за ремонт на църквата „Св. Иван Рилски“

521 лв. събраха учениците и учителите  от ОУ „Иван Вазов“ в навечерието на великденските празници.Така те се включиха в дарителската кампания, чрез която се набират средства за ремонт на църквата „Св. Иван Рилски“, гр. Харманли. Храмът се нуждае се от цялостен ремонт на покрива и на фасадата. Според отец Живко за него са необходими над 100 хиляди лева. Събраните от вазовци средства вече са приведени на дарителската сметка.