Танцьорите по проект „Твоят час“ на посещение в музея

Танцьорите по проект „Твоят час“ на посещение в музея

Участниците в клуба по народни танци по проект „Твоят час“ към ОУ „Иван Вазов“ посетиха музея в Харманли. Там те се запознаха с  носиите, характерни за различните фолклорните области. Главният уредник, който отговаря за отдел „Етнография“,Татяна Димитрова, разказа на децата за носиите, изложени в сбирката.