Баба Марта – празник и за децата в неравностойно положение

Баба Марта – празник и за децата в неравностойно положение

Децата от ОУ „Иван Вазов“ изработиха красиви мартеници, които днес, на 1-ви март, ще бъдат дадени на деца в неравностойно положение. Така вазовци се отзоваха на инициативата на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Нека бъде празник за всички, нека пролет да бъде и в сърцата ни!