Седем вазовчета с максимален брой точки на състезанието „Аз и числата“

Седем вазовчета с максимален брой точки на състезанието „Аз и числата“

Седем от възпитаниците на ОУ „Иван Вазов“ са с максимален брой точки на състезанието „Аз и числата“, чиито организатори са Сдружението на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикатът на българските учители /СБУ/. Димитър Костадинов, ученик на г-жа Калинка Стойкова, и Косара Тенева от класа на г-жа Стефка Грозева  на два от кръговете са в челните редици  и по регламент вече са си извоювали правото да отидат на финалния кръг. Другите ни участници обаче също имат шанс, защото предстоят още две състезания: „Аз общувам с Европа” (чужд език) и „Аз и буквите“ (български език). Скъпи деца, имате подкрепата на своите учители и съученици от ОУ „Иван Вазов“, желаем ви успех!

Аз и числата ІV клас
Габриела Григорова Господинова – ІV в

 (г-жа В. Йорданова)

ОУ „Иван Вазов“ гр. Харманли, обл. Хасково 50
Кристина Неделинова Георгиева – ІVв

(г-жа В. Йорданова)

ОУ „Иван Вазов“ гр. Харманли, обл. Хасково 50
Лора Младенова Делчева – ІVб

(г-жа Р. Петкова)

ОУ „Иван Вазов“ гр. Харманли, обл. Хасково 50
Айнур Нихат Сали – ІVб (г-жа Р. Петкова) ОУ „Иван Вазов“ гр. Харманли, обл. Хасково 50
ІІІ клас
Димитър Костадинов Костадинов – ІІІ б

(г-жа К. Стойкова)

ОУ „Иван Вазов“ гр. Харманли, обл. Хасково 50
Косара Тихомирова Тенева ІІІ а

(г-жа Ст. Грозева)

ОУ „Иван Вазов“ гр. Харманли, обл. Хасково 50
Магдалена Георгиева Тодорова ІІІ б

 (г-жа К. Стойкова)

ОУ „Иван Вазов“ гр. Харманли, обл. Хасково 50