Коледно настроение в клуб „Магия от хартия“ по проект „Твоят час“

Коледно настроение в клуб „Магия от хартия“ по проект „Твоят час“

В клуб ,,Магия от хартия“ децата от ІІІ а клас направиха коледна украса за своята стая. Те изрязваха, лепиха, чистиха, украсиха и искрено се зарадваха на красотата, която сътвориха. В този клуб те развиват своите творчески заложби, като учителят им ги поощрява да участват в конкурси, в които те прилагат наученото. Скоро предстои първата публична изява – изложба, на която те ще покажат сътвореното до този момент.