Прием за учебната 2017/2018 г.

Прием за учебната 2017/2018 г.

 

 

Уважаеми родители, през учебната 2017-2018г. ОУ „Иван Вазов“ обявява прием за V клас в паралелки със засилено обучение по:

  1. Български език и литература – ИУЧ – 1 учебен час седмично; следобедни занимания – 2 учебни часа седмично;

  2. Математика – ИУЧ – 1 учебен час седмично; следобедни занимания – 2 учебни часа седмично.     

Учителски екипи:

Паралелка с усилено изучаване на български език:

Класен ръководител: Диана Петрова

Български език и литература: Диана Петрова

Математика: Милена Георгиева

Английски език: Димка Димова

Паралелка с усилено изучаване на математика:

Класен ръководител: Валентина Милева

Математика: Денка Вълканова

Български език и литература: Диана Петрова 

Ето някои от допълнителните форми по интереси, които са безплатни за учениците:

Народни танци

Зумба

Хокей

Лека атлетика

Компютърни занимания

Приложни изкуства

 

Предлагаме възможност да се сформират и други групи според проявените от децата интереси.

Училището разполага с кабинети и учители за деца със специални образователни потребности.