Осигуряване на превоз за учениците от ОУ“Иван Вазов“

 

Уважаеми родители, през следващата  2017-2018 учебна година ОУ „Иван Вазов“ осигурява безплатен превоз на всички ученици, които живеят в региона на ж.к. „Изгрев“ и Динковия магазин. Ще бъдат включени и допълнителни спирки, които ще се уточнят според местоживеенето на учениците ни.