Състезанието „Знаете ли български език?“ – втора публична изява на клуб „Състезатели“

Състезанието „Знаете ли български език?“ – втора публична изява на клуб „Състезатели“

Вече са известни победителите в състезанието по български език. То бе втората публична изява на клуб „Състезатели“ и бе замислено като надпревара по випуски – V, VІ, VІІ клас.  Общо 46 ученици решаваха тест, близък до формата на външното оценяване в VІІ клас, но съобразен с познанията на всяка възрастова група. Тестът за V клас беше подготвен с помощта на участниците в клуба – те предложиха текст и въпроси към него, после апробираха готовия тест, а накрая провериха резултатите на петокласниците, участвали в състезанието.  Наградите – настолни образователни игри, спечелиха Стела Гешева от V в клас, Михаил Хубенов от VІ а клас и Габриела Колева от VІІ в клас. Особено оспорвана бе борбата в VІ клас, където първоначално Михаил имаше равен резултат със своята съученичка Мерием Билял – и двамата участници в клуб „Състезатели“. Достигна се до реванш – двамата претенденти отново решаваха тест по време на поредното занятие на клуба. Победител  се оказа  Михаил, но само с 1 точка пред Мерием. Първенците получиха своите награди пред класовете си.

Всеки от участниците в състезанието се надяваше да бъде победител!

 

Велислав и Тончо провериха тестовете на петокласниците.

А ето ги и щастливите победители, които напълно заслужиха наградите си. Те ги получиха в присъствието на съучениците си от своите класове.