Първа публична изява на клуб „Състезатели“, проект „Твоят час“

Първа публична изява на клуб „Състезатели“, проект „Твоят час“

Първата публична изява на клуб „Състезатели“ бе свързана със Световния ден на поезията – 21 март. Участниците в клуба запознаха публиката с живота и творчеството на Пенчо Славейков. Повод за този избор бе фактът, че  през  2016 година се навършиха 150 години от рождението му. Неговият бележит баща пък, Петко Рачев Славейков,  е роден преди 190 години – добър повод да си спомним за рода Славейкови. Накрая състезателите прочетоха свои стихотворения, написани във връзка с различни конкурси, в които те са участвали.