Първа публична изява на клуб „Състезатели“, проект „Твоят час“

Първата публична изява на клуб „Състезатели“ бе свързана със Световния ден на поезията – 21 март. Участниците в клуба запознаха публиката с живота и творчеството на Пенчо Славейков. Повод за този избор бе фактът, че  през  2016 година се навършиха 150 години от рождението му. Неговият бележит баща пък, Петко Рачев Славейков,  е роден преди 190 години – добър повод да си спомним за рода Славейкови. Накрая състезателите прочетоха свои стихотворения, написани във връзка с различни конкурси, в които те са участвали.