Първа публична изява на клуб „Можем повече“, проект „Твоят час“

Първа публична изява на клуб „Можем повече“, проект „Твоят час“

На 21.02.2017 г. клуб „Можем повече“ с ръководител П. Николова осъществи своята първа публична изява. Тя беше под надслов  „На езика – с любов”. Чрез презентация членовете на клуба представиха своята работа до този момент. Те разказаха как, по забавен начин, са задълбочили познанията си в областта на родното слово. Накрая майката на Анджела Димитрова благодари на г-жа Николова, че отделя време за допълнителна работа с децата, че им дава възможност да развиват интересите си. Успех на участниците в клуба пожела и председателят на училищния съвет „Твоят час“ Силвана Янкова.