Клуб „Можем повече“, проект „Твоят час“

„Ние искаме вие, нашите деца…“ – това бе темата на интересно занятие, проведено в клуб „Можем повече“.  То бе водено от Славена Петрова – майка на шестокласника Георги Иванов. Той е един от участниците в клуба по интереси, където учениците задълбочават знанията си по български език. Майката сподели какви мечти имат родителите за своите деца, като провокира шестокласниците да дискутират по тази важна за тях тема.