Инициатива на Настоятелството за по-активно включване на родителите в училищния живот

Уважаеми родители, от началото на следващата седмица – 16.01.2017 г., предвид реализиране на идеята за по-широкото ни участие в училищния живот, ще бъде дадена възможност на всеки един да стане член на Настоятелството при ОУ „Иван Вазов“. Членството предполага заплащане на членски внос в размер на 20лв.годишно.На всеки клас ще бъдат раздадени молби, с нанесени имена на родителите, както и приходни ордери за заплатения членски внос.Както по-рано съобщихме първата идея, която ще се опитаме да реализираме, е въвеждане на сайта „Уча.се“ във всеки кабинет на училището. За целта следва да се закупят мултимедии и да се заплатят абонаменти.Надяваме се заедно да направим ОУ „Иван Вазов“ иновативно училище. При нужда от допълнителни разяснения, не се притеснявайте да потърсите контакт- 0888966851 – Теодора Димитрова