Проект „Твоят час“

Проект „Твоят час“

В началото на ноември 2016г. започнаха дейностите по проект „Твоят час“. В училището ни са сформирани 22 клуба, 8 от които са за преодоляване на  обучителни затруднения, а останалите са занимания по интереси.

Занятие по проект „Твоят час“, водено от Таня Маркова – майка на един от участниците в клуб „Състезатели“. Занятието бе проведено на 23.12.2016 г. и бе на тема „Животът е състезание“.