Учители

Ръководство и педагогически състав за учебната 2019-2020 година


Ръководство:

 • Светла Георгиева – директор
 • Любка Рогачева – заместник директор УД

Учители:

 • Катя Димова – ПГ
 • Елена Грекова – ПГ
 • Стефка Георгиева – I а клас
 • Калинка Стойкова – I б  клас
 • Иванка Миткова – I в клас
 • Румяна Сурталева –ІІ а клас
 • Виолета Йорданова – ІІ б клас
 • Катя Иванова – ІIІ а клас
 • Елка Кръстева – ІIІ б клас
 • Милена Кунева – ІIІ в клас
 • Румяна Тонева – IV а клас
 • Росица Христозова – IV б клас
 • Милена Кунева – IV в клас
 • Магдалена Гочева – английски език в начален етап
 • Диана Петрова – български език и литература
 • Гергана Петрова – български език и литература
 • Диана Попова – математика и информатика
 • Милена Георгиева – математика и информатика
 • Денка Вълканова – математика, технологии
 • Иван Вълчев – математика
 • Снежанка Йовкова – английски език и български език и литература
 • Димка Димова – английски език
 • Ивелин Михайлов – музика
 • Валентина Милева – история и цивилизация
 • Минка Статева – история и цивилизация и география и икономика
 • Илиана ВелеиновА – БЗО и ЧП
 • Виолета Чавдарова – ФА и ЧП
 • Теодора Стайкова – изобразително изкуство и технологии
 • Васил Овчаров – физическо възпитание и спорт
 • Димитър Димитров – физическо възпитание и спорт
 • Любомир Александров – физическо възпитание и спорт
 • Диана Георгиева – педагогически съветник
 • Валерия Гочева – логопед
 • Марияна Пелева – ресурсен учител
 • Митко Димитров – ресурсен учител
 • Таня Тончева – психолог

Учители на ЦОУД:

 • Росица Борисова – І Г ЦОУД
 • Валентина Кръстева – IІ Г ЦОУД
 • Станка Пеева – IІІ Г ЦОУД
 • Николина Колева – ІV Г ЦОУД
 • Незиха Мустафова – V Г ЦОУД
 • Тянка Георгиева  – VI Г ЦОУД
 • Галя Атанасова – VІІ Г ЦОУД
 •  Росица Петкова – IX Г ЦОУД
 •  Елена Димитрова – X Г ЦОУД
 •  Петранка Николова – XI Г ЦОУД