Учители

Ръководство и педагогически състав за учебната 2022-2023 година


Ръководство:

 • Светла Георгиева – директор
 • Любка Рогачева – ЗДУД

Учители:

 • Катя Димова – ПГ
 • Камелия Сиракова – ПГ
 • Румяна Сурталева – І a клас
 • Виолета Йорданова- I б клас
 • Митко Димитров – I в клас
 • Катя Иванова – II а клас
 • Калинка Стойкова – II б  клас
 • Елка Кръстева – II в клас
 • Милена Кунева – ІІI а клас
 • Тянка Димитрова – ІІI б клас
 • Стефка Грозева – ІV а клас
 • Росица Борисова – ІV б клас
 • Иванка Колева – ІV в клас
 • Магдалена Гочева – английски език в начален етап
 • Диана Петрова – български език и литература
 • Гергана Петрова – български език и литература
 • Снежанка Йовкова – български език и литература
 • Димитър Севов – информатика
 • Милена Георгиева – математика
 • Диана Попова – математика и информатика
 • Петя Петрова – математика и информатика
 • Веселина Трюфенева – физика и технологии и информатика
 • Анна Колева – математика
 • Мария Костадинова – английски език
 • Димка Димова – английски език
 • Ивелин Михайлов – музика
 • Валентина Милева – история и цивилизация
 • Жени Колева –  география и икономика
 • Станка Станкова – БЗО и ЧП
 • Теодора Стайкова – изобразително изкуство и технологии
 • Маргарита Тодорова – изобразително изкуство
 • Васил Овчаров – физическо възпитание и спорт
 • Димитър Димитров – физическо възпитание и спорт
 • Любомир Александров – физическо възпитание и спорт
 • Валерия Гочева – логопед
 • Марияна Пелева – ресурсен учител
 • Кристина Делчева – ресурсен учител
 • Таня Тончева – психолог

Учители на ЦОУД:

 • Росица Петкова  – І a клас
 • Незиха Мустафова – І б клас
 • Елена Димитрова – І в клас
 • Николинка Колева – II а клас
 • Румяна Тонева – II б клас
 • Галя Генева – II в клас
 • Станка Пеева – ІІI а клас
 • Милена Власакова  – ІІI б клас
 • Антония Желева – ІV а, б, в клас
 • Иванка Запрянова – ПЕ