Учители

Ръководство и педагогически състав за учебната 2020-2021 година


Ръководство:

 • Светла Георгиева – директор
 • Любка Рогачева – заместник директор УД

Учители:

 • Катя Димова – ПГ
 • Елена Грекова – ПГ
 • Милена Кунева – І a клас
 • Тянка Георгиева- I б клас
 • Стефка Георгиева – II а клас
 • Калинка Стойкова – II б  клас
 • Иванка Миткова – II в клас
 • Румяна Сурталева –ІІI а клас
 • Виолета Йорданова – ІІI б клас
 • Катя Иванова – ІV а клас
 • Елка Кръстева – ІV б клас
 • Магдалена Гочева – английски език в начален етап
 • Диана Петрова – български език и литература
 • Гергана Петрова – български език и литература
 • Петрана Николова- български език и литература
 • Димитър Севов– математика и информатика
 • Милена Георгиева – математика и информатика
 • Веселина Трюфенева – математика, физика и технологии
 • Анна Колева– математика
 • Снежанка Йовкова – английски език
 • Димка Димова – английски език
 • Ивелин Михайлов – музика
 • Валентина Милева – история и цивилизация
 • Жени Колева –  география и икономика, испански език
 • Станка Станкова – БЗО и ЧП
 • Теодора Стайкова – изобразително изкуство и технологии
 • Васил Овчаров – физическо възпитание и спорт
 • Димитър Димитров – физическо възпитание и спорт
 • Любомир Александров – физическо възпитание и спорт
 • Диана Георгиева – педагогически съветник
 • Валерия Гочева – логопед
 • Марияна Пелева – ресурсен учител
 • Митко Димитров – ресурсен учител
 • Таня Тончева – психолог

Учители на ЦОУД:

 • Станка Пеева  – 1 а
 • Валентина Кръстева – 1б
 • Росица Петкова -2 а
 • Росица Борисова- 2 б
 •  Елена Димитрова   –2 в
 • Николина Колева    – 3а, 4а
 •  Незиха Мустафова –3 б
 • Галя Атанасова – 4 б
 • Румяна Тонева – ПЕ

Образователни медиатори:

 • Наска Гавазова
 • Ивелина Спирова