Учители

Ръководство и педагогически състав за учебната 2023-2024 година


Ръководство:

 • Светла Георгиева – директор
 • Любка Рогачева – ЗДУД

Учители:

 • Катя Димова – ПГ
 • Камелия Сиракова – ПГ
 • Стефка Грозева – І a клас
 • Росица Борисова- I б клас
 • Галя Генева – I в клас
 • Румяна Сурталева – II а клас
 • Виолета Йорданова – II б  клас
 • Митко Димитров – II в клас
 • Катя Иванова – ІІI а клас
 • Калинка Стойкова – ІІI б клас
 • Елка Кръстева – ІІI в клас
 • Милена Кунева – ІV а клас
 • Тянка Димитрова – ІV б клас
 • Магдалена Гочева – Английски език в начален етап
 • Диана Петрова – Български език и литература
 • Гергана Петрова – Български език и литература
 • Станислава Карабоюкова – Български език и литература
 • Елица Камберова – Математика
 • Милена Георгиева – Математика
 • Диана Попова – Математика и КМИТ
 • Петя Петрова – Математика и КМИТ
 • Веселина Трюфенева – Физика и астрономия и КМИТ
 • Анна Колева – Математика
 • Мария Костадинова – Английски език
 • Димка Димова – Английски език
 • Ивелин Михайлов – Музика
 • Валентина Милева – История и цивилизация
 • Жени Светославова –  География и икономика
 • Станка Станкова – Биология и здравно образование и Човекът и природата
 • Теодора Стайкова – Изобразително изкуство и технологии
 • Маргарита Тодорова – Изобразително изкуство
 • Васил Овчаров – Физическо възпитание и спорт
 • Димитър Димитров – Физическо възпитание и спорт
 • Любомир Александров – Физическо възпитание и спорт
 • Валерия Гочева / Елица Петрова – логопед
 • Марияна Пелева – ресурсен учител
 • Кристина Делчева – ресурсен учител
 • Таня Тончева – психолог
 • Таня Пламенова Колева – Педагогически съветник

Учители на ЦОУД:

 • Дида Ангелова / Антония Желева – І a клас
 • Иванка Колева – І б клас
 • Елена Димитрова – І в и IIв клас
 • Росица Петкова – II а клас
 • Незиха Мустафова – II б клас
 • Николина Колева – ІІI а клас
 • Румяна Тонева  – ІІI б клас
 • Станка Пеева – ІV а клас
 • Милена Власакова – ІV б клас
 • Иванка Запрянова – V – VII клас