Училищно настоятелство

Председател:

Теодора Петрова Димитрова

Членове:

  1. Павлина Петрова Делчева
  2. Силвана Янкова Атанасова
  3. Таня Златкова Лайкова
  4. Красимира Тенчева Делева
  5. Магдалена Владимирова Гочева