Ученици

Уважаеми ученици, през учебната 2020-2021г.  учителите от ОУ „Иван Вазов“ще предоставят консултации по  следния график :

График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети

консултации sign.

Ето някои от допълнителните форми по интереси, които са безплатни за вас:

1.

 

Предлагаме възможност да се сформират и други групи според проявените от децата интереси.

Училището разполага с кабинети и учители за деца със специални образователни потребности.