Прием на ученици

План прием за учебната 2022/2023 година

Промени в процедурата по прием на учениците в І и V клас от  5 .Х. 2018 г.

1.Инфо 138 – приемане

Държавен прием на ученици в VIII клас /Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование/

Заповед-график прием на ученици

Заповед училищен план-прием

Ред за приемане на ученици в I клас

Прием в 1. клас за уч. 2021-2022 г.

Класни ръководители за първи клас:

Катя Иванова

Калинка Стойкова

Елка Кръстева

Прием в 5. клас за уч. 2021-2022 г.

Класни ръководители за пети клас:

Станка Станкова

Веселина Трюфенева

Милена Георгиева

Допълнителните форми по интереси, които са безплатни за учениците:

 Клуб по народни танци

Клуб по модерни танци

Клуб по лека атлетика

Писатели състезатели

ИТ “ Вазовци“

Роботът и аз

Музикална формация „Вазовче“

„Млад актьор“

Вокална формация

Клуб по испански език

Прием след 7. клас за уч. 2018-2019 година – график на дейностите и наредба

График на дейностите

Naredba_10_01.09.2016_organizacia_dejnosti_obr

Изменения в Наредба №10

Прием на ученици за учебната 2016 – 2017 година


Система и график на дейностите за прием на 1 клас

Уважаеми родители, през учебната 2017-2018г. ОУ „Иван Вазов“ обявява прием за V клас в паралелки със засилено обучение по:

  1. Български език и литература – ИУЧ – 1 учебен час седмично; следобедни занимания – 2 учебни часа седмично;

  2. Математика – ИУЧ – 1 учебен час седмично; следобедни занимания – 2 учебни часа седмично.     

Учителски екипи:

Паралелка с усилено изучаване на български език:

Класен ръководител: Диана Петрова

Български език и литература: Диана Петрова

Математика: Милена Георгиева

Английски език: Димка Димова

Паралелка с усилено изучаване на математика:

Класен ръководител: Валентина Милева

Математика: Денка Вълканова

Български език и литература: Диана Петрова 

Ето някои от допълнителните форми по интереси, които са безплатни за учениците:

Народни танци

Зумба

Хокей

Лека атлетика

Компютърни занимания

Приложни изкуства

 

Предлагаме възможност да се сформират и други групи според проявените от децата интереси.

Училището разполага с кабинети и учители за деца със специални образователни потребности.

Очаквайте скоро…