Обществен съвет

Председател:

Красимира Васкова Попова

Членове:

1. Адриана Николаела Нешева – Представител на родителите;

2. Тоня Дамянова Трифонова – Представител на родителите;

3. Паулина Веселинова Христова – Представител на родителите;

4. Марияна Камберова – Представител на финансиращия орган – Община Харманли

Резервни членове:

1. Мариета Груйчева Иванова – Цветкова;

2. Марияна Русева Маджарова;

3. Десислава Валентинова Бодурова;

4. Антония Миткова Христова;

5. Маргарита Тървалиева – Представител на финансиращия орган – Община Харманли;