Обществен съвет

Председател: 

Красимира Васкова Попова – родител

Членове:

Веселина Костадинова Димитрова – родител

Жанета Петкова Грозева – родител

Тихомира Иванова Иванова – родител

Маргарита Богданова Тървалиева – Началник отдел „ОСД“

Резервни членове:

Елена Каменова Калоянова – Солакова – родител

Живка Нешкова Михаилова – родител

Дарина Миткова Костадинова – родител

Илиана Георгиева Желязкова – родител

Тоня Трифонова – резервен член на Община Харманли

Правилник обществен съвет

Заповед обществен съвет