НП „Oптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Необходимостта от оптимизация на структурата на персонала е постоянна поради
няколко причини – продължаващи демографски промени в страната, стремежа за
повишаване ефективността на разходите на институциите, големия дял на персонала в
системата на предучилищното и училищното образование в предпенсионна възраст.

Целта на програмата е повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование и повишаване на привлекателността на учителската професия.