Консултации

Начален Етап

 • Румяна Сурталета – 1А клас – Четвъртък – 11.20 – 11.55 Кабинет 102
 • Виолета Йорданова – 1Б клас – Четвъртък – 11.20 – 11.55 Кабинет 103
 • Митко Димитров  – 1В клас – Вторник – 11.20 – 11.55 Кабинет 101
 • Катя Иванова – 2А клас – Четвъртък 11.20 – 11.55 Кабинет 105
 • Калинка Стойкова – 2Б клас – Четвъртък 11.20 – 11.55 Кабинет 107
 • Елка Кръстева – 2В клас – Петък 11.20 – 11.55 Кабинет 106
 • Милена Кунева 3А клас – Четвъртък 12.20 – 13.00 кабинет 202
 • Тянка Георгиева 3Б клас – Петък 12.20 – 13.00 кабинет 203
 • Стефка Георгиева – 4А клас – Петък – 12.10 – 12.50 – кабинет 206
 • Росица Борисова – 4Б клас – Сряда – 13.10 – 13.50 – кабинет 205
 • Иванка Миткова – 4В клас – Сряда – 13.00 – 13.40 – кабинет 201

Прогимназиален етап

  • Диана Петрова – Петък – 13.10 – 13.50 Кабинет 309
  • Снежанка Йовкова – Петък – 13.10 – 13.50 Кабинет 302
  • Гергана Петрова – Петък – 13.10 – 13.50 Кабинет 308

 

 • Мария Костадинова – Петък 13.10 – 13.50 – Кабинет 306
 • Димка Димова – Сряда 13.10 – 13.50 – Кабинет 308
 • Магдалена Гочева – Четвъртък – 12.20 – 13.00 Кабинет 208
 • Димитър Севов – Петък – 13.10 – 13.50 – КК211
 • Милена Георгиева  – Сряда – 13.10 – 13.50 – Кабинет 213
 • Петя Джанова – Понеделник – 13.50 – 14.30 КК212
 • Анна Колева – Четвъртък – 13.10 – 13.50 – Кабинет 302
 • Диана Попова – Сряда 13.50 – 14.30 – КК211
 • Валентина Милева – Сряда – 13.10 – 13.50 – Кабинет 307
 • Жени Колева – Сряда 13.10 – 13.50 – Кабинет 306
 • Веселина Трюфенева – Четвъртък – 13.10 – 13.50 – Кабинет 305
 • Станка Станкова – Понеделник 14.00 – 14.40 Кабинет 214
 • Маргарита Тодорова – Четвъртък – 13.10 – 13.50 – Кабинет 301
 • Теодора Стайкова – Петък – 13.10 – 13.50 – Кабинет 301
 • Теодора Стайкова – Петък – 13.10 – 13.50 – Кабинет 301
 • Димитър Димитров – Четвъртък – 14.00 – 14.40 – Двор/Физ. салон
 • Васил Овчаров – Вторник –  – Двор/Физ. салон
 • Любомир Александров – Понеделник – 14.00 – 14.40 – Двор/Физ. салон
 • Ивелин Михайлов – Вторник – 14.00 – 14.40 – Кабинет 310