Консултации

Начален Етап

 • Стефка Грозева – 1А клас – Вторник – 12.20 – 12.35 Кабинет 105
 • Росица Борисова – 1Б клас – Вторник – 11.20 – 11.55 Кабинет 107
 • Галя Генева  – 1В клас – Четвъртък – 11.20 – 11.55 Кабинет 106
 • Румяна Сурталева – 2А клас – Вторник 12.00 – 12.35 Кабинет 103
 • Виолета Йорданова – 2Б клас – Вторник 12.00 – 12.35 Кабинет 103
 • Митко Димитров – 2В клас – Вторник 12.00 – 12.35 Кабинет 101
 • Катя Вълкова Иванова 3А клас – Вторник 12.20 – 13.00 кабинет 206
 • Калинка Стойкова 3Б клас – Вторник 12.20 – 13.00 кабинет 205
 • Елка Славева Кръстева 3В клас – Петък 12.20 – 13.00 кабинет 201
 • Милена Кунева – 4А клас – Вторник – 12.20 – 13.00 – кабинет 202
 • Тянка Георгиева – 4Б клас – Вторник – 12.20 – 13.00 – кабинет 203

Прогимназиален етап

  • Диана Петрова – Вторник – 13.10 – 13.50 Кабинет 309
  • Снежанка Йовкова – Четвъртък – 14.00 – 14.40 Кабинет 302
  • Гергана Петрова – Сряда – 14.00 – 14.40 Кабинет 308

 

 • Мария Костадинова – Петък 13.10 – 13.50 – Кабинет 304
 • Димка Димова – Сряда 14.00 – 14.40 – Кабинет 207
 • Диана Попова – Петък – 13.10 – 13.50 – КК211
 • Милена Георгиева  – Вторник – 13.10 – 13.50 – Кабинет 213
 • Петя Джанова – Понеделник – 13.50 – 14.30 КК212
 • Анна Колева – Вторник – 13.10 – 13.50 – Кабинет 303
 • Елица Камберова Четвъртък – 14.00 – 14.40 Кабинет 215
 • Валентина Милева – Сряда – 14.00 – 14.40 – Кабинет 307
 • Жени Светославова – Вторник 13.10 – 13.50 – Кабинет 306
 • Веселина Трюфенева – Петък – 13.10 – 13.50 – Кабинет 305
 • Станка Станкова – Вторник 13.10 – 13.50 Кабинет 214
 • Маргарита Тодорова – Сряда – 13.10 – 13.50 – Кабинет 301
 • Теодора Стайкова – Вторник – 13.10 – 13.50 – Кабинет 301
 • Теодора Стайкова – Вторник – 13.10 – 13.50 – Кабинет 301
 • Димитър Димитров – Сряда – 13.10 – 13.50 – Двор/Физ. салон
 • Васил Овчаров – Сряда – 14.50 – 15.30 – Двор/Физ. салон
 • Любомир Александров – Понеделник – 13.10 – 13.50 – Двор/Физ. салон
 • Ивелин Михайлов – Вторник – 13.10 – 13.50 – Кабинет 310