История

Историческа справка за ОУ „Иван Вазов“,  град Харманли,  област Хасково


Стенопис

Историческите сведения ни връщат към 1833 година, когато желанието за знания събира в чорбаджи Лачовия хан първите петнадесетина деца, чието обучение се води на гръцки език.
За пръв път в града ни през 1858 година е честван Денят на славянските първоучители – Свети Свети Кирил и Методий. В края на ХІХ-и век учителят Дялко Милковски въвежда “Харманлийската метода”,  включваща изучаването на математика, физика, естествознание, френски език.
През 1883 година, с построяването на нова сграда, училището от начално прераства в прогимназиално със 7 паралелки от 1 до 7 клас. До 1920 г. Харманлийската смесена прогимназия съставлява едно учебно заведение със  смесената гимназия. На 01.11.1920 г. със Заповед на Министерството на просвещението смесената прогимназия се отделя като самостоятелно учебно заведение. Училищният персонал се състои от директор – Стоян Златарев, трима редовни и трима волнонаемни учители. От 1934 г. училището започва да носи името на народния поет Иван Вазов. През последните години на Втората световна война училищната сграда е използвана за военна болница, поради което обучението се води в други сгради.
В своето досегашно съществуване ОУ “Иван Вазов” остава вярно на идеите на всеотдайно служене на просветността, духовността и българщината.
През учебната 1962/63 г. ОУ ”Иван Вазов” първо в окръг Хасково преминава на кабинетно обучение. През периода 1960-1968 година, когато директор е Бонка Желева, училището се превръща  в средище на водещ педагогически опит. Осем учители стават носители на най-високото отличие  – орден “Кирил и Методий”.

Нов етап в израстването на училището представлява разширението на училищната сграда през 1979-84 година. Материалната база се удвоява с построяването на третия етаж и ново триетажно крило с кабинети и работилници.
Строителството се осъществява с безвъзмездния труд на цялата училищна общност – учителите, ученици  и родители, под ръководството на директора г-жа Антоанета Стоева и заместник-директора г-н Никола Зайчев. Добрата материална база, включваща компютърен кабинет, кабинети по физика, химия, биология, трудово обучение, както и високият професионализъм на преподавателския състав, са предпоставки  училището да бъде определено за базово за окр. Хасково.
Своето педагогическо майсторство, в сътрудничество с ИПКУ гр. Стара Загора, разкриват пред учители от окръга преподавателите Янка Дамянова, Кунка Меранзова, Георги Спасов, Райна Спасова, Камелия Кочева, Диана Зайчева, Гинка Хаджианастасова, Анастасия Маринова, Ангелина Тървалиева, Славка Кънева.
Видни възпитаници на ОУ “Иван Вазов” са Атанас Маргаритов – главен диригент на Народната опера, Генчо Стоев – виден български писател, Димана Данева – поетеса, Йорданка Кузманова – заслужила артистка и много други.
Училището е новатор при въвеждането на учебен план по ранно чуждоезиково обучение в града ни. През учебната 1997/98 година се разкриват две паралелки, в които изучаването на първи чужд език започва от първи клас, а втори език – в пети.
Учениците  участват редовно в олимпиади и състезания, където достойно представят училището и своите преподаватели. През 2009 година Мирослава Ангелова зае първо място на националната олимпиада по история и цивилизация и четвърто по география и икономика.
Високи спортни постижения отбелязва ежегодно отборът по лека атлетика под ръководството на г-н Иван Еджиев: десеткратен републикански първенец за девойки на Ученическите игри от 2006 до 2020 година. За големия принос  в развитието на леката атлетика г-н Еджиев получи почетен плакет от Министерството на образованието, младежка и науката през 2008 г, а през 2010 година, за 500-годишнината на града ни, бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Харманли“.
От  2000 г. успешно се развиват и други спортни дисциплини: футбол, волейбол, бадминтон, а от 2002г. и детски хокей. Традиция за училището е и ски обучението, включено като модулно в допълнителните часове по физическо възпитание и спорт.
Колективът на училището полага грижи за разнообразен и интересен отдих на учениците чрез организиране на лагери, екскурзионни летувания,  зелени училища и ски-обучение, екскурзии с учебна цел из нашата и други страни.
За патронния празник на училището през 2003 г. група самодейци от училищния колектив подготвя  постановката “Криворазбраната цивилизация” от Добри Войников, представена с успех пред харманлийската общественост.

През 2008 година за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост Министерството на образованието, младежта и науката удостои г-ца Катя Димова  с почетна грамота “Неофит Рилски”, а на държавния прием при президента, пак по този повод, присъстваха Дилияна Влаева и Иван Еджиев.

През 2009 г. се въвежда училищна униформа след реализирането на спечелен проект “Училищната униформа – принадлежност, традиции и възпитание”. Създадена е емблема на училището, чийто автор е шестокласникът Стоян Тодоров Караиванов. Написан е химн по текст на преподавателите по български език и литература Снежана Иванова и Диана Петрова, музиката е на бивш възпитаник на училището – Теодор Димитров.

    От 2012 г. училището става едно от пилотните в страната при прилагане на нов модел на обучение на деца със специални образователни потребности, за които се грижи цял екип  –  ресурсен учител, психолог и логопед.

През лятото на 2013 г. училищната сграда е санирана по проект на Община Харманли, а учителите със собствен труд боядисват кабинетите.

От учебната 2018/2019 г. директор е  г-жа  Светла Георгиева. В този кратък период училището става иновативно. Най-малките се отделят в самостоятелен сектор, въвежда се ранното чуждоезиково обучение, проектно базираното обучение, а усвояването на знания се съчетава с грижа за здравето на детето.

Активно се работи по програми и проекти, много от които са насочени към осигуряване на съвременна образователна среда чрез въвеждане на технологиите като ежедневие в учебната дейност.

Училището е съхранило онзи дух и традиции, които винаги са тласкали развитието му напред. Обогатявайки историческите традиции, ОУ “Иван Вазов” и днес продължава да се утвърждава като престижно учебно заведение, където се формират личности с висока интелектуална подготовка и с ярко изразено гражданско съзнание.

Първите учители в нашето училище: