История

Историческа справка за ОУ „Иван Вазов“,  град Харманли,  област Хасково


Стенопис

ОУ „Иван Вазов“  започва своя път на  1-ви ноември 1920 г., когато със  заповед на Министерството на народното просвещение  прогимназията  се отделя от гимназията в самостоятелно учреждение. Първият директор е бил Стоян Златарев, а учителският състав се е състоял от още осем учители.

С промяната на властта от 19 май 1934 година се създават нов тип средищни основни училища. За такова е определено и нашето. То започва да се нарича Средищно народно основно училище „Иван Вазов” и е трябвало  да служи за образец на училищата в цялата новосъздадена от 9 села и градове Харманлийска община.

В периода между 1940 – 44 г. училището неколкократно  е служело за военна болница по време на Втората световна война и занятията са прекратявани или измествани в други училища.

На 22-ри септември 1959 г.  Педагогическият съвет решава патронният празник  да се отбелязва не на 21 ноември, както досега, а на 20 април. На тази дата е избухнало Априлското въстание, описано в много произведения на нашия патрон Иван Вазов.

През  периода 1959 – 1968 г. по инициатива на инспектора Неделчо Бакалов  и по време на директорството на Бонка Желева училището внедрява опита на липецките учители от СССР.  Целта е повишаването на ефективността на урока, въвеждане на индивидуалния подход към ученика.

Пак по примера на липецките учители през 1962-63 г. училището първо в окръга преминава на кабинетно обучение.

През периода гостуват 85 учителски  делегации, изнесени са 446 открити урока. През 1962 и 1963 г. с ордени и медали са наградени  осем учители Янка Дамянова, Йорданка Мавродиева, Кунка Меранзова, Петра Аврамова, Славка Кънева, Янка Тодорова, Неделчо Бакалов, Бонка Желева, а училищният инспектор Неделчо Бакалов е  удостоен и със званието “Герой на социалистическия труд”.

От 1973-74г. училището става базово във връзка с въвеждането на новата програма за ЕСПУ (Единно средно политехническо училище).

През учебната 1977-78 г. училището се премества  в настоящата си сграда – до този момент сграда на гимназията “Неофит Рилски”. Обучението преминава на една смяна.

През учебната 1977-78 г. за първа година  се формират паралелки  8. клас и комсомолски отряд. До този момент  обучението е било до 7. клас.

През 1979 – 84 г. материалната база е разширена под ръководството на заместник-директора Никола Зайчев. Построяват се третият етаж на основната сграда и северно крило на три етажа с работилници и кабинети. Строителството се осъществя с безвъзмездния труд на целия училищен колектив, родители, учители и граждани.

Училището е новатор при въвеждането на учебен план по ранно чуждоезиково обучение в града ни. През учебната 1997/98 година се разкриват две паралелки, в които изучаването на първи чужд език започва от първи клас, а втори език – в пети. Инициатор на новия начин на обучение е директорът Маргарита Памукова, която ръководи училището между 1996 и 2000 г.

След 2000 г. училището отново получава статут на средищно и тук започват организирано да учат и деца от околните села – Поляново, Бисер, Преславец.

От учебната 2000/2001 до учебната 2017/18 г. директор е г-жа Наташа Кирякова. Този период е свързан с изграждане на система за  ритуализация на училищния живот. През 2009 г. се въвежда униформа след реализирането на спечелен проект “Училищната униформа – принадлежност, традиции и възпитание”. Създадена е емблема на училището, чийто автор е шестокласникът Стоян Тодоров Караиванов. Написан е химн по текст на преподавателите по български език и литература Снежана Иванова и Диана Петрова, музиката е на бивш възпитаник на училището – Теодор Димитров. Въвежда се Ученически съвет – израз на ученическото самоуправление.

Училището има сериозни постижения в областта на науката, изкуството и спорта.

Високи спортни постижения отбелязва ежегодно отборът по лека атлетика под ръководството на г-н Иван Еджиев: десеткратен републикански първенец за девойки на Ученическите игри от 2006 до 2020 година. За големия принос  в развитието на леката атлетика г-н Еджиев получи почетен плакет от Министерството на образованието, младежка и науката през 2008 г, а през 2010 година, за 500-годишнината на града ни, бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Харманли“.

От  2000 г. успешно се развиват и други спортни дисциплини: футбол, волейбол, бадминтон, а от 2002 г. и детски хокей. Традиция за училището е и ски обучението, включено като модулно в допълнителните часове по физическо възпитание и спорт.

Учениците  участват редовно в олимпиади и състезания, където достойно представят училището и своите преподаватели. През 2009 година Мирослава Ангелова зае първо място на националната олимпиада по история и цивилизация и четвърто по география и икономика, а през 2013 г. Дария Добрева завоюва трето място в националната олимпиада по български език и литература.

От 2012 г. училището става едно от пилотните в страната при прилагане на нов модел на обучение на деца със специални образователни потребности, за които се грижи цял екип  –  ресурсни учители, психолог и логопед.

През лятото на 2013 г. училищната сграда е санирана по проект на Община Харманли, а учителите със собствен труд боядисват кабинетите.

Колективът на училището полага грижи за разнообразен и интересен отдих на учениците чрез организиране на лагери, екскурзионни летувания,  зелени училища и ски обучение, екскурзии с учебна цел из нашата и други страни.

От учебната 2018/2019 г. директор е  г-жа  Светла Георгиева. В този  период училището става иновативно. Най-малките се отделят в самостоятелен сектор, въвежда се ранното чуждоезиково обучение, проектно базираното обучение, а усвояването на знания се съчетава с грижа за здравето на детето.

Активно се работи по програми и проекти, много от които са насочени към осигуряване на съвременна образователна среда чрез въвеждане на технологиите като ежедневие в учебната дейност.

Ежегодно учениците печелят призови места в състезанията към СБУ, „Многознайко“, „Стъпала на знанието“, „Ключът на музиката“.

В училището работят доказани педагози. Учителите Катя Димова, Валентина Андонова, Диана Петрова, Милена Георгиева, Стефка Грозева са удостоени с наградата „Неофит Рилски“ за високи постижения в работата си с ученици.

Видни възпитаници на ОУ “Иван Вазов” са Атанас Маргаритов – главен диригент на Народната опера, Генчо Стоев – виден български писател, Димана Данева – поетеса, Йорданка Кузманова – заслужила артистка и много други.

Обогатявайки историческите традиции, ОУ “Иван Вазов” и днес продължава да се утвърждава като престижно учебно заведение, където се формират личности с висока интелектуална подготовка и с ярко изразено гражданско съзнание.

  Директори:

Стоян Ж. Златарев /1920 – 1927 г./

Боньо Тенев  /1927 – 1930 г./

От 1931 до 1933 няма информация.

Марин Петков  /1934 – 1942. г./

Георги Петков / 1942 -1943 г./

Цеко Цоков /1943 – 1945 г /

Славчо Сотиров /1945 – 1946 г./

Стефан П. Льондев /1946 – 48 г./

Милица Йорданова / 1949-1950 г./

Георги Делев /1950 – 1956 г. – период, през който училището ни е обединено с гимназията в Единно училище „Неофит Рилски” с общо  ръководство/

Бонка Желева /1956 –1967 г./

Теньо Томов – /1967- 1968 г./

Неделчо Бакалов – /1968 – 1972 г./

Василка Генева / 1972 -1975г. /

Антоанета Стоева /1975 -96г./

Маргарита Памукова /1996 – 2000 г./

Наташа Кирякова /2001 г.- 2018 г./

Светла Георгиева – 2018 г.

Първите учители в нашето училище: