Заповед за избран заявител по схема “Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заповед за избран заявител по схема “Училищен плод“ и „Училищно мляко“