Вокална група „Вазовци“ 5-7 клас

Ръководител: Ивелин Михайлов

Членове:

  • Теодора Недева – 7 клас
  • Христиана Налбантова – 7 клас
  • Виктория Тонева – 5 клас
  • Елена Павлова – 7 клас
  • Борислав Борисов – 7 клас
  • Александра Стоянова – 7 клас
Моя страна, моя България
Жив е той, жив е
Избегала мома
Uptown Funk