Документи

Информация за административните услуги, предоставяни от училищата

Във връзка с промените в Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, публикуваме промените, засягащи процедурите по: Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Приемане на…
Повече информация