Детска полицейска академия за четвъртокласниците от ОУ ,,Иван Вазов“

Детска полицейска академия за четвъртокласниците от ОУ ,,Иван Вазов“

На 25.11.2021г. в ОУ ,,Иван Вазов“ се проведе занятие по Детска полицейска академия. Под ръководството на педагогическия съветник на училището – Диана Георгиева учениците от 4 клас се запознаха с […]