Monthly Archive: февруари 2020

100 години ОУ „Иван Вазов“ – архивите говорят

В архива на училището има период, който не е описан – от учебната 1929/1930 г., когато директор е Боньо Тенев,  се преминава към  учебна година 1934/1935  г., когато за първи път се споменава като директор Марин Петков. Той е на…
Повече информация