График на изпитите за самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение – график на изпитите