Разяснение относно декларациите, свързани с работата на педагогическия съветник – психолог с децата в училище

  Педагогическият съветник е следващият по отговорност след класния ръководител, който работи с учениците в училище при възникнал проблем, свързан с поведението им. Работата на […]